รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 1 from total of 3203     Next Item

back to listing


LOT NO: 1    meaning Starting: THB 100000   Approx: € 2857  Download Blank POST-BID
1858 Stampless wrapper handwritten “Prices current only” from “A Markwald” in Bangkok to San Francisco. This letter was sent by hand via ship and posted locally when it arrived in San Francisco, “DROP 1CT.” in circle indication of 1c. charge to cover localy delivery and SAN FRANCISCO single-ring arrival cds dated JAN 18, 1859. Fine. F.(1) Peter Holcome 's certificate No. 1202/84 dated 26 August 1984.
2401 กระดาษห่อไม่ผนึกแสตมป์เขียนคำว่า “Prices current only” ส่งโดย “A Markwald” จากกรุงเทพฯ ไปซานฟรานซิสโก จดหมายนี้นำฝากส่งทางเรือด้วยมือแล้วส่งต่อภายในประเทศ เมื่อจดหมายถึงเมืองปลายทาง ได้ถูกประทับตรา “DROP 1CT.”ในวงกลมเล็กๆ เพื่อแสดงให้จ่ายค่าธรรมเนียม 1c. สำหรับค่าส่ง และมีตรารับ SAN FRANCISCO วงกลมชั้นเดียว วันที่ JAN 18, 1859 สภาพดี F.(1) มีใบรับรองของ Peter Holcome 's certificate No. 1202/84 วันที่ 26 August 1984.

Auction Result for LOT NO:1:   Sold at THB 175000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 1 from total of 3203    Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 30th November-1st December 2019; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price