รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 3203 items, showing 51 to 100.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

more details

LOT NO: 51    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
British Post Office in Bangkok: Lot of 2 “B” overprinted on Queen Victoria Strait Settlement postage stamps tied by “SINGAPORE” double-ring cds. F.(2)
British Post Office in Bangkok: Lot of 2 “B” overprinted on Queen Victoria Strait Settlement postage stamps tied by “SINGAPORE” double-ring cds. F.(2)

Auction Result for LOT NO:51:   unsold

more details

LOT NO: 52    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
British Post Office in Bangkok: Lot of 3 “B” overprinted on Queen Victoria Strait Settlement postage stamps tied by BAMBOO cancellations. F.(3)
British Post Office in Bangkok: Lot of 3 “B” overprinted on Queen Victoria Strait Settlement postage stamps tied by BAMBOO cancellation. F.(3)

Auction Result for LOT NO:52:   unsold

more details

LOT NO: 53    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
British Post Office in Bangkok: Lot of 4 “B” overprinted on Queen Victoria Strait Settlement postage stamps tied by shipping agent “WINDSOR & REDLICH CO., LTD., BANGKOK, SIAM” handstamps . F.(4)
British Post Office in Bangkok: Lot of 4 “B” overprinted on Queen Victoria Strait Settlement postage stamps tied by shipping agent “WINDSOR & REDLICH CO., LTD., BANGKOK, SIAM” handstamps . F.(4)

Auction Result for LOT NO:53:   unsold

more details

LOT NO: 54    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
British Post Office in Bangkok: Lot of 2 “B” overprinted on Queen Victoria Strait Settlement postage stamps tied by shipping agent “MULLER & MEISNER, BANGKOK, SIAM” handstamps . F.(2)
British Post Office in Bangkok: Lot of 2 “B” overprinted on Queen Victoria Strait Settlement postage stamps tied by shipping agent “MULLER & MEISNER, BANGKOK, SIAM” handstamps . F.(2)

Auction Result for LOT NO:54:   unsold

more details

LOT NO: 55    meaning Thai postmarks
Starting: THB 50000   Approx: € 1428  Download Blank POST-BID
1885 Postal card Rama V First Issue 1Att(#PC-0001) locally used from British Legation tied Bangkok(BSC-03) 30/03/85 on reverse for local announcement of mail closing, obv. tied by native KRUNGTHEP (BSR-01A) cds dated Monday the 15th day of waxing moon, the 5th month of year C.S. 1245 corresponding to 30 March 1885. Fine. F.(1)
2428 ไปรษณียบัตรรัชกาลที่ 5 ชุดแรก ราคา 1อัฐ(#PC-0001) ใช้ส่งภายในกรุงเทพฯ จากกงศุลอังกฤษประทับตรา Bangkok(BSC-03) ลงวันที่ 30/03/85 ด้านหน้าตรา กรุงเทพฯ (BSR-01A) วันที่ วันจันทร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ปี จ.ศ. 1245 ตรงกับวันที่ 30 มีนาคม 2428 สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:55:   Sold at THB 50000

more details

LOT NO: 56    meaning Thai postmarks
Starting: THB 500000   Approx: € 14285  Download Blank POST-BID
1884 Cover from Bangkok to Hannover, Germany bearing British PO Bangkok “B” overprint 8cents (#B19), tied by British PO - BANGKOK cds dated 17-Oct-1884 together with SINGAPORE-PAID cds dated 22-Oct-1884 to left, arrival HANNOVER cds dated 26-Nov-1884 on the reverse; the postage with upperright corner rounded, part of cover top edge damaged and been neatly restored but did not interfere with the postage and the significant of its postal history details, very rare postal history in fine F.(1) P.A.T. certified 24/2011
2427 ซองจดหมายติดแสตมป์ตัว “บี” ส่งจากกรุงเทพ ไป Hannover, ประเทศเยอรมัน ผนึกแสตมป์ไปรษณีย์กงสุลอังกฤษ 8cents (#B19) ประทับตราไปรษณีย์กงสุลอังกฤษ BANGKOK วันที่ 17-ตค.-1884 (พ.ศ.2427) มีตราผ่าน SINGAPORE-PAID วันที่ 22-ตค.-1884 (พ.ศ.2427) ด้านหลังมีตรารับ HANNOVER วันที่ 26-พย.-1884 (พ.ศ.2427) ดวงแสตมป์มุมบนขวามนเล็กน้อย ขอบบนของซองบางส่วนชำรุด และได้ผ่านการซ่อมให้เรียบร้อย แต่ไม่ได้ถูกตัวแสตมป์หรือทำให้รายละเอียดสำคัญสูญหายไป หายากมาก สภาพดี F(1) ใบรับรอง ส.ต.ท. 24/2011

Auction Result for LOT NO:56:   unsold

more details

LOT NO: 57    meaning
Starting: THB 800000   Approx: € 22857  Download Blank POST-BID
1884 Postal card Rama V First Issue 1Att(#PC-0001) from Bangkok to Germany used before Siam's joining UPU and as a result made this domestic card invalid for overseas usage. Therefore additional franking with British Post Office in Bangkok “B” overprinted Straits Settlement Queen Victoria 8c. orange paying for overseas mail through British Consulate Post Bangkok, tied by VOID SINGAPORE double-ring cds date illegible. On obverse bearing SINGAPORE P PAID single-ring transit cds dated JA 30, 84 in red and MUCHEN arrival cds dated 2 MAR 84. No cancellation on Siamese postage. Fine. F.(1) Note: This card is one of the two known combination franking of postal card and “B” survived. / Ex. Prakaipet Indhusophon
2427 ไปรษณียบัตรรัชกาลที่ 5 ชุดแรก ราคา 1อัฐ(#PC-0001) ส่งจากกรุงเทพฯ ไปเยอรมัน ใช้ก่อนที่ประเทศสยามจะเป็นสมาชิกสหภาพไปรษณีย์สากลเป็นผลให้ไปรษณียบัตรใบนี้ไม่สามารถใช้ส่งไปต่างประเทศ ทำให้ต้องผนึกแสตมป์ไปรษณีย์กงสุลอังกฤษ พิมพ์ทับตัว “B” แสตมป์สเตรทเซทเทิลเมนสท์ ควีนวิคตอเรีย ราคา 8c. สีส้ม เพิ่มเพื่อจ่ายค่าส่งสำหรับจดหมายไปต่างประเทศ ประทับตราวงกลมคู่ SINGAPORE วันที่ไม่ชัดเจนอ่านไม่ได้ ด้านหน้ามีตราผ่านวงกลมชั้นเดียว SINGAPORE P PAID วันที่ JA 30, 84 สีแดง และตรารับ MUCHEN วันที่ 2 MAR 84ไม่ประทับตราประจำวันบนแสตมป์ประเทศสยาม สภาพดี F.(1) หมายเหตุ: หนึ่งในสองแผ่นที่ใช้แสตมป์ B ร่วมกับไปรษณีย์บัตร

Auction Result for LOT NO:57:   Sold at THB 1350000

more details

LOT NO: 58    meaning
Starting: THB 50000   Approx: € 1428  Download Blank POST-BID
1876 Very early incoming cover from French Consular, France to Bangkok afffixed with 2 pairs of 25 centimes, tied by French GARE DE CONPIGO double-ring cds dated 20 JUIN 76. On reverese bearing PARIS double-ring transit cds dated 30 JUIN 76, and SINGAPORE PAID single-ring transit cds dated JY 28, 76. On obverse bearing GARE DE CONPIGO double-ring transit cds dated 20 JUIN 76, boxed “P.D.” and 20 JUIN 76 “P.P.”. in red. Fine but torn edges at bottom. F.(1)
2419 ซองขาเข้าจากกงสุลฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศสมากรุงเทพฯ ผนึกแสตมป์ชนิดราคา 25 centimes 2 คู่แนวนอน ประทับตราวงกลมคู่ GARE DE CONPIGO วันที่ 20 JUIN 76 ด้านหลังมีตราผ่านวงลกมคู่ PARIS วันที่ 30 JUIN 76 และตราผ่านวงกลมเดี่ยว SINGAPORE PAID วันที่ JY 28, 76 ด้านหน้ามีตราผ่านวงกลมคู่ GARE DE CONPIGO วันที่ 20 JUIN 76 กรอบสี่เหลี่ยมตัวย่อ “P.D.” และกรอบสี่เหลี่ยมตัวย่อ “P.P.” หมึกสีแดง สภาพดีแต่ด้านหลังมีรอยฉีก F.(1)

Auction Result for LOT NO:58:   Sold at THB 105000

more details

LOT NO: 59    meaning
Starting: THB 50000   Approx: € 1428  Download Blank POST-BID
1868 Very early incoming cover from Straits Settlement to Bangkok affixed with Straits Settlement Queen Victoria 6c. right winged margin lilac for 6c. rate, cancelled by manuscript “stamped”. On reverse bearing red waxy on flip. Fine. F.(1)
2411 ซองขาเข้าจากสเตรทเซทเทิลเมนสท์มากรุงเทพฯ ผนึกแสตมป์สเตรทเซทเทิลเมนสท์ ควีนวิคตอเรีย ราคา 6c. มี wing margin ด้านขวา อัตราค่าส่ง 6c. สีม่วง ขีดฆ่าแสตมป์โดยลายมือเขียนคำว่า “stamped” ด้านหลังครั่งสีแดงที่ฝาซอง สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:59:   unsold

more details

LOT NO: 60    meaning
Starting: THB 50000   Approx: € 1428  Download Blank POST-BID
1871, 7 April - Incoming cover from Straits Settlement to Bangkok lower left corner affixed with Straits Settlement Queen Victoria 6c. right winged margin lilac and 2c. Left winged margin brown for 8c. rate, cancelled by manuscript “stamped”. On reverse bearing red waxy on flip. Fine. F.(1)
2414,7 เมษายน - ซองขาเข้าจากสเตรทเซทเทิลเมนสท์มากรุงเทพฯ มุมล่างด้านซ้าย ผนึกแสตมป์สเตรทเซทเทิลเมนสท์ ควีนวิคตอเรีย ราคา 6c. มี wing margin ด้านขวา สีม่วง และราคา 2c. มี wing margin ด้านซ้าย สีน้ำตาล สำหรับอัตราค่าส่ง 8c. ขีดฆ่าแสตมป์โดยลายมือเขียนคำว่า “stamped” ด้านหลังครั่งสีแดงที่ฝาซอง สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:60:   unsold

more details

LOT NO: 61    meaning
Starting: THB 50000   Approx: € 1428  Download Blank POST-BID
1870, 20 September - Incoming cover from Straits Settlement to Bangkok affixed with Straits Settlement Queen Victoria 4c. rose and 2 each of 2c. brown for 8c. rate, cancelled by manuscript “stamped”. On reverse bearing red waxy on flip. Fine. F.(1)
2413, 20 กันยายน - ซองขาเข้าจากสเตรทเซทเทิลเมนสท์มากรุงเทพฯ ผนึกแสตมป์สเตรทเซทเทิลเมนสท์ ควีนวิคตอเรีย ราคา 4c. สีแดงชมพู และราคา 2c. สีน้ำตาล 2 ดวง สำหรับอัตราค่าส่ง 8c. ขีดฆ่าแสตมป์โดยลายมือเขียนคำว่า “stamped” ด้านหลังครั่งสีแดงที่ฝาซอง สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:61:   unsold

more details

LOT NO: 62    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” mono-colour black, engraved printing, imperforated & ungummed as issued, hinge remained, large jumbo margins all round, rare for full margins & undamaged copy. F.-VF.(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก สีดำ พิมพ์ระบบนลายเส้น ไม่ได้ปรุฟัน และไม่มีกาวตามปกติที่ออก ขอบรอบด้านใหญ่มาก หายากมากสำหรับขอบที่สมบูรณ์ F.-VF.(1)

Auction Result for LOT NO:62:   Sold at THB 36000

more details

LOT NO: 63    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” mono-colour black, engraved printing, imperforated & ungummed as issued, hinge remained, large margins all round, rare for full margins & undamaged copy. F.-VF.(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก สีดำ พิมพ์ระบบนลายเส้น ไม่ได้ปรุฟัน และไม่มีกาวตามปกติที่ออก ขอบรอบด้านใหญ่มาก หายากมากสำหรับขอบที่สมบูรณ์ F.-VF.(1)

Auction Result for LOT NO:63:   Sold at THB 31000

more details

LOT NO: 64    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 714  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” mono-colour pink, engraved printing, imperforated & ungummed as issued, hinge remained, extra large jumbo margins all round, reverse minor thinning still very rare. F.(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก สีชมพู พิมพ์ระบบนลายเส้น ไม่ได้ปรุฟัน และไม่มีกาวตามปกติที่ออก ขอบรอบด้านใหญ่มาก หลังบางเล็กน้อย หายากมากสำหรับขอบที่สมบูรณ์ F.(1)

Auction Result for LOT NO:64:   Sold at THB 43000

more details

LOT NO: 65    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” mono-colour pink, engraved printing, imperforated & ungummed as issued, hinge remained, large jumbo margins all round, rare for full margins & undamaged copy. F.-VF.(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก สีชมพู พิมพ์ระบบนลายเส้น ไม่ได้ปรุฟัน และไม่มีกาวตามปกติที่ออก ขอบรอบด้านใหญ่มาก หายากมาก F.-VF.(1)

Auction Result for LOT NO:65:   Sold at THB 29000

more details

LOT NO: 66    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” mono-colour grey, engraved printing, imperforated & ungummed as issued, large jumbo margins all round, rare for full margins & undamaged copy. F.-VF.(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก สีเทา พิมพ์ระบบนลายเส้น ไม่ได้ปรุฟัน และไม่มีกาวตามปกติที่ออก ขอบรอบด้านใหญ่มาก หายากมากสำหรับขอบที่สมบูรณ์ F.-VF.(1)

Auction Result for LOT NO:66:   Sold at THB 31000

more details

LOT NO: 67    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” mono-colour dark grey, engraved printing, imperforated & ungummed as issued, small margin in all edges, rare for full margins & undamaged copy. Few stains. F.-VF.(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก สีเทาเข้ม พิมพ์ระบบนลายเส้น ไม่ได้ปรุฟัน และไม่มีกาวตามปกติที่ออก ขอบทั้งสี่ด้านเล็ก หายากมากสำหรับขอบที่สมบูรณ์ มีคราบเหลืองอ่อนๆ F.-VF.(1)

Auction Result for LOT NO:67:   Sold at THB 25000

more details

LOT NO: 68    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” mono-colour brown, engraved printing, imperforated & ungummed as issued, hinge remained, extra large jumbo margins all round, rare for full margins & undamaged copy. Few stains on obverse. F.-VF.(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก สีน้ำตาล พิมพ์ระบบนลายเส้น ไม่ได้ปรุฟัน และไม่มีกาวตามปกติที่ออก ขอบรอบด้านใหญ่มาก หายากมากสำหรับขอบที่สมบูรณ์ ด้านหน้ามีจุดสนิม F.-VF.(1)

Auction Result for LOT NO:68:   Sold at THB 36000

more details

LOT NO: 69    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” litography printing in darker yellow & red in full 4 margins, ungummed, hinge remained, rare for full margin & undamaged copy. VF(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก พิมพ์สีเหลืองเข็ม-แดงสองสี ระบบ litography ขอบสมบูรณ์ทั้งสี่ด้าน หายากมากสำหรับขอบที่สมบูรณ์ VF(1)

Auction Result for LOT NO:69:   Sold at THB 31000

more details

LOT NO: 70    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” litography printing in blue & red in full 4 margins, ungummed, hinged remained, rare for full margin & undamaged copy. VF.(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก พิมพ์สีฟ้า-แดงสองสี ระบบ litography ขอบสมบูรณ์ทั้งสี่ด้าน หายากมากสำหรับขอบที่สมบูรณ์ VF.(1)

Auction Result for LOT NO:70:   Sold at THB 37000

more details

LOT NO: 71    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 342  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” litography printing in grey & red in full 4 small margins, ungummed, hinged remained. F.(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก พิมพ์สีเทา-แดงสองสี ระบบ litography ขอบสมบูรณ์ทั้งสี่ด้าน F.(1)

Auction Result for LOT NO:71:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 72    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” litography printing in yellow & red in full 4 margins, ungummed, large jumbo margins all round, rare for full margin & undamaged copy, VF.(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก พิมพ์สีเหลืองอ่อน-แดงสองสี ระบบ litography ขอบสมบูรณ์ใหญ่มากทั้งสี่ด้าน หายากมากสำหรับขอบที่สมบูรณ์ VF(1)

Auction Result for LOT NO:72:   Sold at THB 36000

more details

LOT NO: 73    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” litography printing in green & red in full 4 margins, ungummed, large jumbo margins all round, rare for full margin & undamaged copy, VF.(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก พิมพ์สีเขียว-แดงสองสี ระบบ litography ขอบสมบูรณ์ใหญ่มากทั้งสี่ด้าน หายากมากสำหรับขอบที่สมบูรณ์ VF(1)

Auction Result for LOT NO:73:   Sold at THB 36000

more details

LOT NO: 74    meaning
Starting: THB 500000   Approx: € 14285  Download Blank POST-BID
1883 First issue Master Die Proof of the King's protrait in black on thick card (49x54mm), the adopted design by William Ridgeway, right oval rim engraved signature of Ridgeway. The other 2 similar items existed with No.1 & No.2 printed onto the card thus making this one a master die proof of the three. Unique and excessively rare, exhibition piece. VF (1) Note: This same lot was sold at Eur-Seree Sale#09 on 26th March 2006 Lot 8994 Sold for 500,000Baht. / Ex. Henry Maiden / Charles Stewart / Prakaipet Indhusophon / Wanchai Asavapopol
2426 ปร๊ฟมาสเตอร์ชุดแรกเฉพาะพระพักตร์สีดำบนกระดาษแข็ง (49x54mm) แบบนี้ได้ถูกนำมาออกเป็นแสตมป์ชุดแรกของไทย ออกแบบโดย William Ridgeway, ขอบด้านขวาวงรี แกะสลักกลายเซ็นของผู้ออกแบบ อีกสองชิ้นคล้ายๆกันพิมพ์ No.1 & No.2 สุดยอดความหายาก เหมาะกับการประกวด VF (1) หมายเหตุ: รายการนี้ถูกประมูลจาก เอื้อเสรีฯ ครั้งที่ 09 เมื่อ 26/03/2549 รายการ 8994 ราคาจบที่ 500,000 บาท

Auction Result for LOT NO:74:   Sold at THB 1050000

more details

LOT NO: 75    meaning
Starting: THB 600000   Approx: € 17142  Download Blank POST-BID
1883 First issue Seek (#4) imperforated die proof on large square thick paper, size 45x53mm in blue colour, hinged on reverse, excessively rare item for most advance exhibitor, only known. VF (1) Note: This same lot was sold at Eur-Seree Sale#10 on 30th July 2006 Lot 196 Sold for 600,000Baht. / Ex Henry Maiden / Wanchai Asavapopol
2426 ชุดแรก 1 ซีก ดายปรู๊ฟไม่ปรุรูบนกระดาษหนา ขนาดใหญ่ 45x53มม. พิมพ์ทดลองตรงกลางแผ่นสีน้ำเงิน หายากมากๆ พบเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น สภาพด้านหลังติดฮินท์และสีสดมาก VF (1) หมายเหตุ: รายการนี้ถูกประมูลจาก เอื้อเสรีฯ ครั้งที่ 010 เมื่อ 30/07/2549 รายการ 196 ราคาจบที่ 600,000 บาท

Auction Result for LOT NO:75:   Sold at THB 1050000

more details

LOT NO: 76    meaning
Starting: THB 600000   Approx: € 17142  Download Blank POST-BID
1883 First issue Saluang (#5) imperforated die proof on large square thick cardboard, size 45x53mm in blue colour, excessively rare item for most advance exhibitor, only known. VF (1) Ex Henry Maiden / Wanchai Asavapopol
2426 ชุดแรก 1 สลึง ดายปรู๊ฟไม่ปรุรูบนกระดาษแข็งอย่างหนา ขนาดใหญ่ 45x53มม. พิมพ์ทดลองตรงกลางแผ่นสีน้ำเงิน หายากมากๆ พบเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น สภาพสีสดมาก VF (1)

Auction Result for LOT NO:76:   Sold at THB 1050000

more details

LOT NO: 77    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 857  Download Blank POST-BID
1883 Printer's sample Waterlow and Sons, imperforated proof, Solot (Brown) imperforated colour trial proof, mounted on card. Archive number “S.T. 297”. Overprinted WATERLOW & SONS LTD./SPECIMEN in black. Exhibit item. F.(1) Ex. Carlos Swanson
2426 ปรู๊ฟแสตมป์ชุดแรกจากบริษัทผู้พิมพ์ Waterlow and Sons ราคา 1 โสฬส (สีน้ำตาล) ปรู๊ฟทดลองสี ไม่ปรุฟัน ไม่เจาะรู ผนึกบนกระดาษแข็ง Archive หมายเลข “S.T. 297”. พิมพ์ทับด้วยสีดำว่า WATERLOW & SONS LTD./SPECIMEN เหมาะกับการประกวด F.(1)

Auction Result for LOT NO:77:   Sold at THB 52000

more details

LOT NO: 78    meaning
Starting: THB 120000   Approx: € 3428  Download Blank POST-BID
1883 First Issue imperforated Plate Proofs taken from the archive of Waterlow & Son, in sheetlet of 9 in brown with combination of 3 values Solot, Att & Seo; excellent condition, extremely rare for complete sheetlet, exhibition item. F.(1)
2426 ปรู๊ฟแสตมป์ชุดแรก จากแฟ้มเอกสารบริษัทผู้พิมพ์ พิมพ์บนกระดาษแข็งประกอบด้วยปรู๊ฟตัวอย่าง 9 ดวง ราคา โสฬส อัฐ & เสี้ยว 3 ราคารวมในแผ่นเดียวกันสีน้ำตาล มีชื่อบริษัทฯผู้พิมพ์ด้านขอบบน และที่อยู่ที่ขอบล่างแผ่น สภาพยังคงสภาพดีเลิศ หายากมากสำหรับเต็มแผ่น เหมาะกับการประกวด F.(1)

Auction Result for LOT NO:78:   Sold at THB 260000

more details

LOT NO: 79    meaning
Starting: THB 120000   Approx: € 3428  Download Blank POST-BID
1883 First Issue imperforated Plate Proofs taken from the archive of Waterlow & Son, in sheetlet of 9 blue Seek; with printer's name on top edge & address on the bottom edges, still glued to the original archive page, exhibition item. F.(1)
2426 ปรู๊ฟแสตมป์ชุดแรก จากแฟ้มเอกสารบริษัทผู้พิมพ์ พิมพ์บนกระดาษแข็งประกอบด้วยปรู๊ฟตัวอย่าง 9 ดวง ราคา ซีก สีฟ้า มีชื่อบริษัทฯผู้พิมพ์ด้านขอบบน และที่อยู่ที่ขอบล่างแผ่น ยังติดอยู่บนแผ่นกระดาษแฟ้มเอกสารเดิม สภาพดีเลิศ หายากมากสำหรับเต็มแผ่น เหมาะกับการประกวด F.(1)

Auction Result for LOT NO:79:   Sold at THB 195000

more details

LOT NO: 80    meaning
Starting: THB 120000   Approx: € 3428  Download Blank POST-BID
1883 First Issue imperforated Plate Proofs taken from the archive of Waterlow & Son, in sheetlet of 9 pale red unissued Fuang; with printer's name on top edge & address on the bottom edges, lightly stains visible, excellent condition, extremely rare for complete sheetlet, exhibition item. F.(1)
2426 ปรู๊ฟแสตมป์ชุดแรก จากแฟ้มเอกสารบริษัทผู้พิมพ์ พิมพ์บนกระดาษแข็งประกอบด้วยปรู๊ฟตัวอย่าง 9 ดวง ราคา เฟื้อง สีแดงอ่อน มีชื่อบริษัทฯผู้พิมพ์ด้านขอบบน และที่อยู่ที่ขอบล่างแผ่น มีรอยสนิมอ่อนๆ นอกนั้นสภาพยังคงสภาพดีเลิศ หายากมากสำหรับเต็มแผ่น เหมาะกับการประกวด F.(1)

Auction Result for LOT NO:80:   Sold at THB 190000

more details

LOT NO: 81    meaning
Starting: THB 120000   Approx: € 3428  Download Blank POST-BID
1883 First Issue imperforated Plate Proofs taken from the archive of Waterlow & Son, in sheetlet of 9 pale red Salung; with printer's name on top edge & address on the bottom edges, still with traces of glue still visible on reverse, lightly stains visible otherwise in excellent condition, extremely rare for complete sheetlet, exhibition item. F.(1)
2426 ปรู๊ฟแสตมป์ชุดแรก จากแฟ้มเอกสารบริษัทผู้พิมพ์ พิมพ์บนกระดาษแข็งประกอบด้วยปรู๊ฟตัวอย่าง 9 ดวง ราคา สลึง สีแดงอ่อน มีชื่อบริษัทฯผู้พิมพ์ด้านขอบบน และที่อยู่ที่ขอบล่างแผ่น ยังมีรอยกาวเก่าอยู่ด้านหลัง มีรอยสนิมอ่อนๆ นอกนั้นสภาพยังคงสภาพดีเลิศ หายากมากสำหรับเต็มแผ่น เหมาะกับการประกวด F.(1)

Auction Result for LOT NO:81:   Sold at THB 195000

more details

LOT NO: 82    meaning
Starting: THB 50000   Approx: € 1428  Download Blank POST-BID
1883 Waterlow Sample Specimen, Rama V - 1st issue in minature sheet of 9 with combination of 3 values Solot, Att & Seo. Printed in brown color, perf., on ungummed paper with small security punched holes and overprinted WATERLOW & SONS LTD. SPECIMEN in black. Rare. VF.(9)
2426 แสตมป์ตัวอย่างสี Color Trials Specimen ร.5 ชุดแรก โสฬส อัฐ & เสี้ยว 3 ราคารวมในแผ่นเดียวกัน เต็มแผ่นเล็กเก้าดวง พิมพ์ด้วยสีน้ำตาล บนกระดาษไม่มีกาว ปรุฟัน ทุกดวงเจาะรูเล็กๆหนึ่งรู พิมพ์ทับด้วยสีดำว่า WATERLOW & SONS LTD. SPECIMEN สภาพดีมาก หายาก VF.(9)

Auction Result for LOT NO:82:   Sold at THB 98000

more details

LOT NO: 83    meaning
Starting: THB 50000   Approx: € 1428  Download Blank POST-BID
1883 Waterlow Sample Specimen, Rama V - 1st issue 1 Seek 9 stamps in minature sheet. Printed in brown color, perf., on ungummed paper with small security punched holes and overprinted WATERLOW & SONS LTD. SPECIMEN in black. Rare. VF(9)
2426 แสตมป์ตัวอย่างสี Color Trials Specimen ร.5 ชุดแรก ราคา 1 ซีก เต็มแผ่นเล็กเก้าดวง พิมพ์ด้วยสีน้ำตาล บนกระดาษไม่มีกาว ปรุฟัน ทุกดวงเจาะรูเล็กๆหนึ่งรู พิมพ์ทับด้วยสีดำว่า WATERLOW & SONS LTD. SPECIMEN สภาพดีมาก หายาก VF(9)

Auction Result for LOT NO:83:   Sold at THB 66000

more details

LOT NO: 84    meaning
Starting: THB 50000   Approx: € 1428  Download Blank POST-BID
1883 Waterlow Sample Specimen, Rama V - 1st issue 1 Fuang 9 stamps in minature sheet. Printed in violet-black color, perf., on ungummed paper with small security punched holes and overprinted WATERLOW & SONS LTD. SPECIMEN in black. Rare. VF.(9)
2426 แสตมป์ตัวอย่างสี Color Trials Specimen ร.5 ชุดแรก ราคา 1 เฟื้อง เต็มแผ่นเล็กเก้าดวง พิมพ์ด้วยสีม่วงดำ บนกระดาษไม่มีกาว ปรุฟัน ทุกดวงเจาะรูเล็กๆหนึ่งรู พิมพ์ทับด้วยสีดำว่า WATERLOW & SONS LTD. SPECIMEN สภาพดีมาก หายาก VF.(9)

Auction Result for LOT NO:84:   Sold at THB 105000

more details

LOT NO: 85    meaning
Starting: THB 50000   Approx: € 1428  Download Blank POST-BID
1883 Waterlow Sample Specimen, Rama V - 1st issue 1 Salung 9 stamps in minature sheet. Printed in pale blue color, perf., on ungummed paper with small security punched holes and overprinted WATERLOW & SONS LTD. SPECIMEN in black. Rare. VF.(9)
2426 แสตมป์ตัวอย่างสี Color Trials Specimen ร.5 ชุดแรก ราคา 1 สลึง เต็มแผ่นเล็กเก้าดวง พิมพ์ด้วยสีฟ้าอ่อน บนกระดาษไม่มีกาว ปรุฟัน ทุกดวงเจาะรูเล็กๆหนึ่งรู พิมพ์ทับด้วยสีดำว่า WATERLOW & SONS LTD. SPECIMEN สภาพดีมาก หายาก VF.(9)

Auction Result for LOT NO:85:   Sold at THB 84000

more details

LOT NO: 86    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
1883 Trial Colour Plate Proof, Rama V - 1st issue 1 Sio vertical pair, printed in unissued color, sepia color. Printed on ungummed thin paper, imperf., without security punched hole, fresh. VF.(1)
2426 ปรู๊ฟพิมพ์ทดลองสี Plate Proof ร.5 ชุดแรก ราคาเสี้ยว คู่แนวตั้ง พิมพ์สีซีเปียบนกระดาษบาง ไม่มีกาว ไม่ปรุฟัน ไม่เจาะรู ไม่มีฮินท์ สีสด สภาพดี VF.(1)

Auction Result for LOT NO:86:   unsold

more details

LOT NO: 87    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 714  Download Blank POST-BID
1883 Trial Colour Plate Proof, Rama V - 1st issue 1 Seek, block of 4 with upper and left margins, printed in unissued color, blue color. Printed on ungummed thin paper, imperf., without security punched hold, fresh hinged. VF.(4) Ex. Henry Maiden
2426 ปรู๊ฟพิมพ์ทดลองสี Plate Proof ร.5 ชุดแรก ราคาซีก บล็อคสี่ติดชานกระดาษด้านบนและด้านข้างซ้าย พิมพ์สีฟ้าบนกระดาษบาง ไม่มีกาว ไม่ปรุฟัน ไม่เจาะรู มีฮินท์ สีสด สภาพดี VF.(4)

Auction Result for LOT NO:87:   Sold at THB 36000

more details

LOT NO: 88    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
1883 Trial Colour Plate Proof, Rama V - 1st issue 1 Seek printed in unissued color, blue color. Printed on ungummed thin paper, imperf., without security punched hold, fresh hinged. F.(1)
2426 ปรู๊ฟพิมพ์ทดลองสี Plate Proof ร.5 ชุดแรก ราคาซีก พิมพ์สีฟ้าบนกระดาษบาง ไม่มีกาว ไม่ปรุฟัน ไม่เจาะรู มีฮินท์ สีสด สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:88:   unsold

more details

LOT NO: 89    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
1883 Trial Colour Plate Proof, Rama V - 1st issue 1 Seek printed in unissued color, blue color. Printed on ungummed thin paper, imperf., without security punched hold, mounted on card. Archive number “S.T. 5298”. F.(1)
2426 ปรู๊ฟพิมพ์ทดลองสี Plate Proof ร.5 ชุดแรก ราคาซีก พิมพ์สีฟ้าบนกระดาษบาง ไม่มีกาว ไม่ปรุฟัน ไม่เจาะรู ผนึกบนกระดาษแข็ง Archive หมายเลข “S.T. 5298”. F.(1)

Auction Result for LOT NO:89:   Sold at THB 27000

more details

LOT NO: 90    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
1883 Trial Colour Plate Proof, Rama V - 1st issue 1 Salung, printed in unissued color, black color. Printed on ungummed thin paper, perf., without security punched hold, fresh hinged. Lower right scratched and a tiny hole. F.(1)
2426 ปรู๊ฟพิมพ์ทดลองสี Plate Proof ร.5 ชุดแรก ราคาสลึง พิมพ์สีดำบนกระดาษบาง ไม่มีกาว ปรุฟัน ไม่เจาะรู มีฮินท์ สีสด สภาพดี มุมล่างด้านขวามีรอยถลอกและมีรูเล็กๆ F.(1)

Auction Result for LOT NO:90:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 91    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
1883 Trial Colour Plate Proof, Rama V - 1st issue 1 Salung, printed in unissued color, black color. Printed on ungummed thin paper, imperf., without security punched hold, fresh hinged. VF.(1)
2426 ปรู๊ฟพิมพ์ทดลองสี Plate Proof ร.5 ชุดแรก ราคาสลึง พิมพ์สีดำบนกระดาษบาง ไม่มีกาว ไม่ปรุฟัน ไม่เจาะรู มีฮินท์ สีสด สภาพดี VF.(1)

Auction Result for LOT NO:91:   Sold at THB 15500

more details

LOT NO: 92    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
1883 Trial Colour Plate Proof, Rama V - 1st issue 1 Salung, horizontal pair, printed in unissued color, blue color. Printed on ungummed thin paper, imperf., without security punched hole, fresh. VF.(1)
2426 ปรู๊ฟพิมพ์ทดลองสี Plate Proof ร.5 ชุดแรก ราคาสลึง คู่แนวนอน พิมพ์สีน้ำเงิน นกระดาษบาง ไม่มีกาว ไม่ปรุฟัน ไม่เจาะรู ไม่มีฮินท์ สีสด สภาพดี VF.(1)

Auction Result for LOT NO:92:   Sold at THB 15000

more details

LOT NO: 93    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 714  Download Blank POST-BID
1883 Trial Colour Plate Proof, Rama V - 1st issue 1 Fuang, block of 4, printed in unissued color, dark red color. Printed on ungummed thin paper, imperf., without security punched hole, fresh hinged. VF.(1)
2426 ปรู๊ฟพิมพ์ทดลองสี Plate Proof ร.5 ชุดแรก ราคาเฟื้อง บล็อคสี่ พิมพ์สีแดงเข้มบนกระดาษบาง ไม่มีกาว ไม่ปรุฟัน ไม่เจาะรู มีฮินท์ สีสด สภาพดี VF.(1)

Auction Result for LOT NO:93:   Sold at THB 36000

more details

LOT NO: 94    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
1883 Trial Colour Plate Proof, Rama V - 1st issue 1 Fuang, printed in unissued color, dark red color. Printed on ungummed thick paper, imperf., without security punched hole, fresh hinged. VF.(1)
2426 ปรู๊ฟพิมพ์ทดลองสี Plate Proof ร.5 ชุดแรก ราคาเฟื้อง พิมพ์สีแดงเข้มบนกระดาษหนา ไม่มีกาว ไม่ปรุฟัน ไม่เจาะรู มีฮินท์ สีสด สภาพดี VF.(1)

Auction Result for LOT NO:94:   unsold

more details

LOT NO: 95    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
1883 Trial Colour Plate Proof, Rama V - 1st issue 1 Fuang, printed in unissued color, black color. Printed on ungummed thin paper, imperf., without security punched hole, fresh hinged. VF.(1)
2426 ปรู๊ฟพิมพ์ทดลองสี Plate Proof ร.5 ชุดแรก ราคาเฟื้อง พิมพ์สีดำบนกระดาษบาง ไม่มีกาว ไม่ปรุฟัน ไม่เจาะรู มีฮินท์ สีสด สภาพดี VF.(1)

Auction Result for LOT NO:95:   Sold at THB 21000

more details

LOT NO: 96    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
1883 Trial Colour Plate Proof, Rama V - 1st issue 1 Fuang, printed in unissued color, black color. Printed on ungummed thin paper, imperf., without security punched hole, fresh hinged. VF.(1)
2426 ปรู๊ฟพิมพ์ทดลองสี Plate Proof ร.5 ชุดแรก ราคาเฟื้อง พิมพ์สีดำบนกระดาษบาง ไม่มีกาว ไม่ปรุฟัน ไม่เจาะรู มีฮินท์ สีสด สภาพดี VF.(1)

Auction Result for LOT NO:96:   unsold

more details

LOT NO: 97    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 857  Download Blank POST-BID
1883 Trial Colour Plate Proof, Rama V - 1st issue 1 Fuang, printed in unissued color, dark red color. Printed on ungummed thin paper, imperf., without security punched hole, fresh hinged and handstanped “CANCELLED” in purple. Rare. VF.(1)
2426 ปรู๊ฟพิมพ์ทดลองสี Plate Proof ร.5 ชุดแรก ราคาเฟื้อง พิมพ์สีแดงเข้มบนกระดาษบาง ไม่มีกาว ไม่ปรุฟัน ไม่เจาะรู มีฮินท์ สีสด สภาพดี พิมพ์ทับด้วยสีม่วง “CANCELLED”. หายากมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:97:   unsold

more details

LOT NO: 98    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
1883 Trial Colour Plate Proof, Rama V - 1st issue 1 Fuang, printed in unissued color, dark red color. Printed on ungummed thin paper, imperf., without security punched hold, fresh hinged and overprinted WATERLOW & SONS LTD./SPECIMEN in black. VF.(1)
2426 ปรู๊ฟพิมพ์ทดลองสี Plate Proof ร.5 ชุดแรก ราคาเฟื้อง พิมพ์สีแดงเข้มบนกระดาษบาง ไม่มีกาว ไม่ปรุฟัน ไม่เจาะรู มีฮินท์ สีสด สภาพดี พิมพ์ทับด้วยสีดำว่า WATERLOW & SONS LTD./SPECIMEN VF.(1)

Auction Result for LOT NO:98:   Sold at THB 21000

more details

LOT NO: 99    meaning meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 342  Download Blank POST-BID
1883 “First Issue” 1Solot - 1Salung (#1-5) complete set of 5 values in block of 4. Mounted mint. Fine but light even tropicalized gum. F.(20)
2426 “ชุดแรก” ราคา 1โสฬส - 1สลึง (#1-5) ครบชุด 5 ดวง บล็อคสี่ ยังไม่ใช้ ติดฮินท์ สภาพดีแต่กาวอมเหลือง F.(20)

Auction Result for LOT NO:99:   Sold at THB 26000

more details

LOT NO: 100    meaning meaning
Starting: THB 140000   Approx: € 4000  Download Blank POST-BID
1883 “First Issue” unissued 1 Fuang(#6) block of 4. This value was never issued as the delivery was very late. It is much sort after by collector. Very fresh mounted mint, original gum. Rare multiple. F.(4)
2426 “ชุดแรก” ราคา 1เฟื้อง(#6) บล็อคสี่ ยังไม่ใช้ ดวงนี้ไม่ได้ออกใช้เนื่องจากมาถึงช้า หายากมากๆ สภาพนอก ติดฮินท์ กาวเดิม สภาพดีมาก เป็นบล้อกหายากมากในสภาพนี้ F.(4)

Auction Result for LOT NO:100:   Sold at THB 250000
Found 3203 items, showing 51 to 100.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 30th November-1st December 2019; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price