รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 6 from total of 3203     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 6    meaning Starting: THB 1200000   Approx: € 34285  Download Blank POST-BID
1868 Red Silk pouch with paper label from King Mongkut to Messrs. Read Brothers & Co. in London. The letter was hand-carried from Bangkok to Singapore where the 1867 Provisional Straits Settlements postage stamps 8c., 24c, and 32c. totally 64c. were affixed paying the double-rate, tied by “D14” duplex and SINGAPORE single-ring cds dated JA 8, 68 with LONDON single-ring arrival cds dated 5 FEB 68. This letter was sent care of Messrs. A.L. Johson & Co. at Singapore “To Whom the Council of Siam at that port shall hand in charge. It was then sent to London via Marseille. The only postally used cover with the King's manuscript which has survived to this day. Excellent condition. Rare. F(1) Ex. Prakaipet Indhusophon / Feldman 19/04/2007 Lot 20018 realized 30,000 Euros
2411 กระเป๋าผ้าไหมสีแดงปิดด้วยกระดาษลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ่าหน้าถึง Messrs. Read Brothers & Co. ในกรุงลอนดอน จดหมายฉบับนี้จากกรุงเทพฯ ถือไปสิงคโปร์ แล้วผนึกแสตมป์สเตรทเซทเทิลเมนสท์ ควีนวิคตอเรีย ชุดชั่วคราว ปี 1867 ชนิดราคา 8c., 24c, และ 32c. รวม 64c. จ่ายค่าส่งสำหรับจดหมายในอัตราสองเท่า ประทับตรา “D14” duplex และตราวงกลมเดี่ยว SINGAPORE วันที่ JA 8, 68 และตรารับวงกลมเดียว LONDON วันที่ 5 FEB 68 จดหมายฉบับนี้ส่งไปให้ Messrs. A.L. Johnson & Co. ที่สิงคโปร์ ผู้ซึ่งเป็นคณะมนตรีของประเทศสยามที่ท่าเรือเป็นผู้รับผิดชอบ จากนั้นจดหมายถูกส่งไปยังลอนดอนโดยผ่านเมือง Marseille เป็นซองจดหมายติดแสตมป์ซองเดียวที่มีลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านที่หลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันนี้ F(1)

Auction Result for LOT NO:6:   Sold at THB 1550000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 6 from total of 3203    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 30th November-1st December 2019; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price