รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 11 from total of 3203     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 11    meaning Starting: THB 1150000   Approx: € 32857  Download Blank POST-BID
1862 Indian postage used on entire letter from Bangkok to London via Singapore and Marseilles; bearing Indian Vicotria 4 Annas & 8 Annas for total postal rate of 12 Annas(double postal rate). Tied by Singapore hexagonal “B172” twice, London arrival pmk. dated 26 Dec 1962. Blue manuscript “Reached Singapore 14th Nov/62”. The letter dated 7th November and the content was about trade on elephant tusks. Strong crisp paper, extremely well preservation, only a handful of Indian posage used in Bangkok were recorded thus excessively rare exhiition and museum item.(1) Note: this same lot was sold at Eurseree Sale #32 on 4/08/2013 Lot 309 at 1,150,000 Baht.
2405 แสตมป์ประเทศอินเดียใช้บนจดหมายส่งจากกรุงเทพไปลอนดอน ผ่านสิงค์โปร์ และ มาร์แซร์ ติดแสตมป์พระพักตร์ราชินีวิคเตอเรีย ชนิดราคา 4 & 8 แอนนารวมค่าส่ง 12 แอนนา(เป็นอัตราค่าส่งสองเท่า) ประทับตราสิงค์โปร์หกเหลี่ยม “B172” 2 ครั้ง ตรารับลอนดอน 26 ธ.ค. 1962. ลายมือสีฟ้า เขียนว่าถึงที่สิงค์โปร์ 14th พ.ย. /62 ตัวจดหมายลงวันที่ 7 พ.ย. และข้อความเกี่นวกับการค้าขายและส่งงาช้าง สภาพกระดาษอยู่ในสภาพที่เยี่ยมมาก พบเพียงไม่กี่ซองเท่านั้นสำหรับแสตมป์อินเดียใช้ในไทย หายากมากๆ เหมาะสำหรับการประกวดหรือพิพิธภัณท์ (1) หมายเหตุ: รายการนี้ถูกประมูลจาก เอื้อเสรีฯ ครั้งที่ 32 เมื่อ 4/08/2556 รายการ 309 ราคาจบที่ 1,150,000 บาท

Auction Result for LOT NO:11:   Sold at THB 1350000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 11 from total of 3203    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 30th November-1st December 2019; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price